Liste "Backschaufel"

Ergebnisse 1-10 von 28
Name: Gorg menger  († 1514.12.20.)
Beruf:beck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Schaff; Backofen
Name: Hanns buel  († 1520.11.07.)
Beruf:lebküchner (Lebküchner)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Backofen
Name: Hainrich Stoltz  († 1528.10.26.)
Beruf:beck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Backofen; Brotschieber (Backschaufel)
Name: Endres Meichsner  († 1610.04.10.)
Beruf:Beckh (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Pinsel; Schaff; Backofen
Name: Peter Kertzinger  († nach 1598)
Beruf:Peckh (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Backofen
Name: Gerg flieger  († nach 1610)
Beruf:beck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Ofen
Name: fridrich beck  († 1625.03.24.)
Beruf:beck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Ofen
Name: Hans Hertzog  († 1633.07.10.)
Beruf:beck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Ofen
Name: Endres Meichsner  († 1632.11.16.)
Beruf:Beckh (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Brotschieber (Backschaufel); Ofen
Name: Zenner  († vor 1414)
Beruf:peck (Bäcker)
Gruppe:Lebensmittelproduzierendes Gewerbe
Geräte:Backschaufel (Brotschieber)